Zakup środków trwałych w celu podniesienia konkurencyjności firmy dotkniętej skutkami epidemii COVID 19

Beneficjent

Firma Usługowo-Handlowa „DE-KOM” informuje o zakończeniu realizacji projektu pn.: Zakup środków trwałych w celu podniesienia konkurencyjności firmy dotkniętej skutkami epidemii COVID 19” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Zakończenie realizacji projektu:

1 lutego 2022 r.

Cel projektu:

Zmniejszenie negatywnych skutków spowodowanych epidemią COVID-19 poprzez wprowadzenie nowego produktu, rozszerzenia istniejących usług, utrzymanie miejsc pracy podniesienie kwalifikacji kadry pracowniczej oraz wprowadzenie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Podniesienie jakości i efektywności świadczenia usług, minimalizacja kosztów, rozwój i wzrost konkurencyjności firmy na rynku regionalnym.

Wartość projektu:

Wartość projektu ogółem: 1 445 250,00 PLN

Wkład EFRR: 998 750,00 PLN