Mulczer leśny

 • karczowanie krzaków, samosiewów, małych drzew
 • oczyszczenie działek
 • przygotowanie terenu pod inwestycje
 • porządkowanie terenu
 • oczyszczanie zrębków leśnych,
 • przygotowywanie terenów pod inwestycje,
 • oczyszczanie terenu z zarośli,
 • oczyszczanie terenu pod liniami energetycznymi,
 • oczyszczanie terenu pasów przeciwpożarowych,
 • czyszczenie terenów przy torach kolejowych (wycinka, koszenie),
 • wycinanie krzaków i zarośli,
 • mulczowanie pozostałości pozrębowych,
 • frezowanie powierzchniowe pni drzew