Współpracujemy

PGE Dystrybucja S.A.
Urząd Gminy Kluki
Urząd Gminy Kleszczów
Urząd Gminy Sulmierzyce
GDDKiA Łódź
PPUB INKOMET
DROG- BUD Sp. z o.o..
Energoserwis Kleszczów Sp. z o.o 

,,Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestuje w obszary wiejskie.
Operacja mająca na celu wsparcie na wdrążanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność ” w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER objętego Programem w zakresie rozwijanie działalności gospodarczej” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Rozwój firmy i utworzenie nowego miejsca pracy poprzez zakup minikoparki z osprzętem”.
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywany wynik operacji: zakup minikoparki z osprzętem, utworzenie nowego miejsca pracy.