Mulczowanie terenu

 • karczowanie krzaków, samosiewów, małych drzew
 • karczowanie nieużytków i zarośli
 • czyszczenie działek
 • przygotowanie terenu pod inwestycje
 • porządkowanie terenu
 • oczyszczanie zrębków leśnych,
 • usuwanie zarośli i samosiewów,
 • rekultywacja terenu,
 • mielenie drzew i korzeni,
 • koszenie nieużytków,
 • koszenie wałów przeciwpowodziowych,
 • koszenie zarośniętych poboczy dróg,
 • koszenie rowów,
 • przygotowywanie terenów pod inwestycje,
 • oczyszczanie terenu z zarośli,
 • oczyszczanie terenu pod liniami energetycznymi,
 • oczyszczanie terenu pasów przeciwpożarowych,
 • czyszczenie terenów przy torach kolejowych (wycinka, koszenie),
 • karczowanie starych sadów,
 • wycinanie krzaków i zarośli,
 • przygotowanie terenu pod dopłaty,
 • rekultywacji terenów rolniczych,
 • rozdrabnianie pozostałości po wycince,
 • mulczowanie pozostałości pozrębowych,
 • frezowanie powierzchniowe pni drzew,