Wycinka drzew

 • wycinka krzaków, samosiewów, małych drzew
 • czyszczenie działek
 • przygotowanie terenu pod inwestycje
 • porządkowanie terenu
 • usuwanie zarośli i samosiewów,
 • rekultywacja terenu,
 • przygotowywanie terenów pod inwestycje,
 • oczyszczanie terenu pod liniami energetycznymi,
 • oczyszczanie terenu pasów przeciwpożarowych,
 • karczowanie starych sadów,
 • wycinanie krzaków i zarośli,
 • frezowanie powierzchniowe pni drzew